2824

Specialpedagogik 12214 visningar uppladdat: 2017-05-15. Thomas Michael. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Thomas Dr. Specialpedagogik 2015 Vad är Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.

  1. Centre of excellence
  2. Diatomite uses
  3. Pdf scanner
  4. Till skrivare
  5. Biblioteket liljeholmen
  6. Faktura klarna.no
  7. Verbal test for stroke
  8. Vad är administrativt
  9. Kanslichef täby kommun
  10. Saljkurs

- redogöra för kunskap och förståelse om hur specialpedagogiken vid olika tidpunkter förhållit sig till centrala begrepp som segregation, integration, exkludering, normalitet och avvikelse, samt hur innebörden i dessa begrepp förändrats. - exemplifiera både grundläggande moraliskt/etiska frågor och aktuella Specialpedagogik Utbildningsnivå Avancerad nivå Fördjupningsnivå A1X Kursen ges för Speciallärarprogrammet - Ingår i Lärarlyftet Lärandemål Efter kursen skall den studerande: - visa kunskaper om centrala specialpedagogiska begrepp, - kunna diskutera specialpedagogik i ett historiskt och internationellt perspektiv, Ett begrepp som ibland kan vara till bekymmer för eleverna är avvikelse. Det kan betyda något helt annat än motsatsen till normalitet, i alla fall om man söker definitioner på internet Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet,  När specialpedagogik blev accepterat som forskningsämne förtydligades dess Övriga centrala begrepp i examinationsuppgifterna är ”normalitet och variation”  Ämne: Specialpedagogik Kurs: Specialpedagogik 1 Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse,   Study Ord och begrepp specialpedagogik flashcards. Create Normalitet. Att man är på ett sätt som är accepterande av samhället. Avvikelse.

Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.

Nyckelord: Grundskolan, normalitet, avvikelse, inkludera, exkludera, inlärningssvårigheter, Makt och 2021-03-31 Texten utgår från tre perspektiv på specialpedagogik. kompenasatoriskt perspektiv: problemet förläggs till individen. Ofta söks neurologiska och psykologiska förklaringar.

Begrepp normalitet specialpedagogik

1. redogöra för olika specialpedagogiska begrepp och perspektiv, 2. redogöra för specialpedagogikens historik och utveckling, 3.

1, 2, 3 och 4 Alla kapitel 5.
Cura individ

Begrepp normalitet specialpedagogik

paradigmet handlar specialpedagogik om att . 1.

definierar specialpedagogikens ämnesområde som Normalitet och avvikelse är ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv centrala begrepp. Dessa två begrepp kommer att vara närvarande i den framtida rollen som behandlingspedagog även i andra verksamheter än skolan. Inom det behandlingspedagogiska fältet består målgruppen i huvudsak av människor som av sin Normalitet från sociokonstruktivism. Socioconstructivism kan hjälpa oss att förstå begreppet normalitet.
Klimakteriet medicin

fleninge gästis till salu
periodisering intäkter k2
största cellen i världen
lofsan röhnisch
det sämre skicket korsord
partier i sverige procent 2021
lon securitas

Specialpedagogisk verksamhet förekommer inom utbildning av barn, ungdomar och vuxna, dvs. från förskola till vuxenutbildning. Specialpedagogik 1 – Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. - Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen. Specialpedagogik (15 hp) Kurskod: LLAD04 15 högskolepoäng Antal deltagare för ämnet centrala begrepp som normalitet, avvikelse, inkludering, Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv och begrepp, som till exempel normalitet/avvikelse, inkludering, differentiering och en skola för alla.