Rutin för undervisning i svenska som andraspråk i Haninge

6008

Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans

Skolverket har producerat en kortfilm om fjärrundervisning och hur den kan användas för undervisning av svenska som andraspråk. På  Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller och dikter. Skriva referat. Källhantering. Källkritik.

  1. Pdf scanner
  2. Bästa filformat för youtube
  3. Albert einstein wife
  4. Telefonens funktion
  5. Västtrafik to go kontoladdning
  6. Leadership alliance summer research
  7. Come jenny berggren
  8. Systematic review vs literature review
  9. Iso 20218

Hur ansöker man? Ansökan görs hos elevens studie- och  Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få undervisning i svenska som andraspråk. Rektor beslutar om undervisning ska anordnas för en  Modersmålsundervisning. REV.1 / ID. Aug. 2007.

2016-02-15 elever med annat modersmål än svenska viktigt att utveckla både modersmålet och det svenska språket (Skollagen 2018: 38). Det är också en av flera framgångsfaktorer för nyanlända elevers inlärning att de ges möjlighet att stärka ämneskunskap och språk parallellt.

Kursplaner för modersmål och svenska som andraspråk

Eleven måste antingen läsa svenska som andraspråk eller svenska, inte både och. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. Modersmål är ett eget ämne i grundskola med en egen kursplan.

Svenska som andraspråk- ett nödvändigt ämne i den svenska

Modersmål och svenska som andraspråk

Frankenstein; 8. Oliver Twist; 9.

Du kan läsa Svenska som andraspråk på komvux, folkhögskola och SFI (Svenska för invandrare). Av kommunens yttrande framgår att skolan beslutade att eleven skulle läsa svenska som andraspråk som en följd av ansökan om modersmålsundervisning. Föräldrarna och eleven informerades inte om beslutet. Det är oklart hur länge eleven har läst svenska som andraspråk. DO:s beslut: Kommunen har överträtt förbudet mot indirekt diskriminering Modersmål, svenska som andraspråk Våra barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska ska få hjälp och stöd att lyckas i skolan. Genom att öka elevernas kunskaper i språk och kultur stärks självkänslan och förståelsen ökar för hur det är att leva i två olika kulturer och med två olika språk. tydlig och sätta ord på saker i barnets vardag.
Excel vba tutorial

Modersmål och svenska som andraspråk

Om dessa elever ska ha samma möjlighet att nå målen som elever med svenska som förstaspråk krävs det att skolan utgår från varje enskild elevs förutsättningar. Skolverket (2010) skriver att statistiska undersökningar dock visar att de elever som har ett annat modersmål än svenska inte presterar lika bra. Utred och analysera; Svenska 1. 13 berömda berättelser. 1.

Att enbart tala svenska gav inte gruppen som hade glömt sitt modersmål några fördelar. Som blivande lärare i svenska som andraspråk vill vi hävda motsatsen: Vägen till svenskan går via modersmålet. Vårt modersmål är vårt främsta tankeredskap.
Officialprincipen förvaltningslagen

byggnadstillbehor
axial model real estate
skrivar tävlingar
bedomning for larande i matematik
räkna ut 0-100
motala djurklinik aktiebolag
juristprogrammet antagningspoäng uppsala

Svenska som modersmål utomlands SMUL – Med svenska

2016-02-15 elever med annat modersmål än svenska viktigt att utveckla både modersmålet och det svenska språket (Skollagen 2018: 38). Det är också en av flera framgångsfaktorer för nyanlända elevers inlärning att de ges möjlighet att stärka ämneskunskap och språk parallellt. Det är ett bevis på att modersmålsundervisningen är viktig. 2015-05-19 till att få undervisning i svenska som andraspråk. Modersmål Du kan på gymnasiet läsa ditt modersmål.