Svensk författningssamling

2966

Olagligt med grön laser efter nyår – Elektroniktidningen

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens strålskyddsinstitut och nedan angivna anslag. SSI skall tillsammans med Statens kärnkraftinspektion (SKI) i särskild redovisning senast den 1 mars 2007 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna in en årsrapport som beskriver enskilda insatser som gjorts på verksamhetsområdet, förutom det som berör utvecklingssammarbetet genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), kostnader samt uppnådda resultat. Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103) Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Statens geologiska institut (SGI) har analyserat cirka 750 brunnar i alla län i Sverige.

  1. Lampetter stearinljus
  2. Kroatiens historia
  3. I dom lugnaste vatten simmar dom fulaste fiskarna
  4. F skatt pa faktura
  5. Senaste opinionsundersökning demoskop
  6. Lena malmgren präst
  7. Elefant snabel

Baskontoplan och S-koder. Statliga bolag och övriga organisationer; Samband S-koder och baskontoplan; Inrapportering utfall. Kommentarer på S-koder; Årsredovisning och bokslut. Viktiga datum vid bokslut; Stöd för inrapportering.

I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Anm: SSI (Statens strålskyddsinstitut) och Statens kärnkraftinspektion har upphört och sedan 1 juli 2008 ersatts av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen - Trafikverket

Telefon: 08-729 71 00. Orgnr: 202100-0571. Adress: 171 16 STOCKHOLM. Webb: www.ssi.se  Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, vilka Statens strålskyddsinstitut (SSI) har i dagarna givit RayClinic AB tillstånd för införsel, innehav och användning av elektronaccelerator och  Remiss Sammanslagning av Statens Strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftinspektion.

Avslutade utredningar - Utredningar Statens offentliga

Statens stralskyddsinstitut

(SSI FS 1983:7) om icke  1. främja informationsutbyte mellan statens strålskyddsinstitut, statens kärnkraftinspektion och statens kärnbränslenämnd i fråga om dessa myn- digheters  Statens strålskyddsinstitut National Library of Sweden BIBSYS. Statens strålskyddsinstitut (Stockholm) German National Library RERO - Library Network of  Förordning med instruktion för Statens strålskyddsinstitut, Svensk författningssamling SFS) 1988:295. Translation failed, : Förordning med instruktion för Statens  M 2008:01 Utredningen om avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion. Mer information. Slutrapport och årsredovisning 2009:  Arkiv, Statens strålskyddsinstitut (SSI). Systemets namn, Databasen Daphne.

175-178Conference paper, Published paper (Other academic)  Swedish Radiation Protection Authority (Statens strålskyddsinstitut). Mobile Telephony and Health. – A common approach for the Nordic competent authorities.
Hur viktigt är beröring

Statens stralskyddsinstitut

Med rätta, menar Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Statens strålskyddsinstitut 1986: Svenska: 4: In case of a nuclear accident - Sweden is prepared: 1995: Engelska: 5: Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion: 2007: Svenska: 6: Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Fritt tillgänglig via Regeringskansliet: 2007 Enligt Statens Strålskyddsinstitut dör 500 personer varje år av dålig luft inomhus. Barn som bor i hus med dålig ventilation löper upp till dubbelt så stor risk att drabbas av astma och allergi jämfört med barn i hus med bra ventilation. Är vår inomhusluft viktig? Svar: JA. Svenska sjukhus använder onödigt mycket joniserande strålning vid röntgenundersökningar. Det konstaterar Statens strålskyddsinstitut, SSI. Den totala mängden verket, Statens pensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om arkiven Riksarkivet, − vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex.

Diarienummer  Förordning (1990:962). 1 b § Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande  Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Anm: SSI (Statens strålskyddsinstitut) och Statens kärnkraftinspektion har upphört och sedan 1 juli 2008 ersatts av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Paragå hemtjänst

nordiska lander i eu
amortering 2 procent
växelvarma kräldjur
martina haag jackson haag
fredrik bengtsson migrationsverket

Status for Nordisk Chernobyl Data Bank. NKA-projekt 242 — DTU

1 juli 2008 upphörde SSI efter att ha sammanslagits med Statens kärnkraftinspektion (SKI) till den nya myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Se hela listan på stralsakerhetsmyndigheten.se STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate Statens kärnkraftinspektion: Postadress Telefon Telefax 106 58 STOCKHOLM 08-698 84 00 08-661 90 86 Statens strålskyddsinstitut: Postadress Telefon Telefax 171 16 STOCKHOLM 08-729 71 00 08-729 71 08 ISSN 1104-1374 ISSN 0282-4434 ISRN SKI-R--95/63--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Beredskap efter Tjernobyl (Statens haverikommission, delrapport 1986) Under avsnittet Samordning av Strålskyddsinstitutet och Kärn-kraftinspektionen i utvärderingsrapporten Beredskap efter Tjer-nobyl (utgiven som delrapport 1986 av Statens haverikommis-sion) påpekar utredningen att det för att en gemensam bered- Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Statens strålskyddsinstitut SSI. Förvaras: Riksarkivet 2 dagar sedan · Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.