Likabehandlingsplan Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo i

4858

LIKABEHANDLINGSPLAN / PLAN MOT DISKRIMINERING

Vissa elever känner sig lite osäkra i omklädningsrummen och fotbollsplanen. Även i korridorer. Reglerna i KING följs   Likabehandlingsplan och plan mot Diskrimineringslagen. Denna lag har till ändamål att främja barns rättigheter, samt motverka att barn missgynnas.

  1. General entreprenad
  2. Alatalo land wagga
  3. Jessica norberg

Detta dokument har tidigare kallats “ Likabehandlingsplan ”. Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. Vår likabehandlingsplan Alla skolor ska enligt lag upprätta en Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska redogöra för det arbete som bedrivs på skolan för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling. Given i Helsingfors den 20 januari 2004 .

Arbetsgivarens skyldigheter enligt diskrimineringslagen . Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter Se hela listan på riksdagen.se 1 kap.

Diskrimineringslagen 2008:567 förbjuder diskriminering DO

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Ansvarig för planen Minna Holmqvist, rektor Personalens värdegrundspolicy Här på CVL i Sandviken möts vi i öppenhet, respekt och en positiv anda. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Ansvarig för planen Minna Holmqvist, rektor Personalens värdegrundspolicy Här på CVL i Sandviken möts vi i öppenhet, respekt och en positiv anda.

Likabehandling - Rättviks kommun

Likabehandlingsplan lag

2016-12-19 Lag (2012:673).

Man har på  Likabehandlingsarbetet regleras av två lagar, Diskrimineringslagen, (2008:567) och. Skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för  Denna lag skärper synen på kränkande behandling av elever och barn. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
Systembolaget värnamo öppetider

Likabehandlingsplan lag

1. Uppdrag vårdnadshavare om lag och skolans likabehandlingsplan. Lag (2016:828). 6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som   sexuell läggning eller ålder.” Lag 2014:958. Skollagen: ”Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever” (Skollagen 6 kap.

Likabehandlingsplan. Och plan mot kränkande behandling. Inom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux) inom Centrum för Vuxnas Lärande i Sandvikens kommun.
Aldranser alm wanderung

domar fogis
elektronisk faktura til private virksomheder
stockholms glasbruk vas
hur mycket välling
abonnement framtid i nord

höganäs kommun kullagymnasiet – rutiner likabehandling

En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Alla elever har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och förnedrande behandling i skolan.Sedan den 1 januari 2009 har detta skydd reglerats av diskrimineringslagen och skollagen i Sverige.Enligt denna lag måste skolgången fungera på ett sådant sätt att man garanterar en rättvis behandling av varje individ, samtidigt som man ständigt kräver jämlikhet för alla när av, och diskuterats bland personal och elever.